Predajné stánky - drevené sudy

Použitý bol kvalitný materiál - drevo z červeného smreku ktoré je pružné, odolné, trvácne a nie je cudzokrajné ;) , boky s podlahou a zariadenie boli vyrobené z vodovzdornej preglejky.

Nakoľko nás výsledok našej práce potešil a zaujal, chceme v tom pokračovať a vyrábať sudy v malých sériách ktoré môžu byť využité na rôzne účely:

ako výnimočné ubytovanie pre 2-4 osoby
ako sauna
stánky s podvozkom, pre jednoduchšiu prepravu ( alebo ako karavan :D )
ako posedenie, altánok
alebo napríklad ako degustačné sudy pre vinárov, pivárov...
...

Sudové stánky
Sudové stánky
Sudové stánky
Sudové stánky
Sudové stánky
Sudové stánky
Sudové stánky
Sudové stánky